Darmowa Wycena Aut - Automatyczna wycena samochodów
REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ DARMOWA-WYCENA-AUT.PL
 1. Strona internetowa darmowa-wycena-aut.pl oraz jej podstrony jest stroną prywatną, ma charakter domowy i jest dalej zwana Stroną Internetową.
 2. Każda osoba korzystająca ze Strony Internetowej zwana dalej Użytkownikiem potwierdza zapoznanie się z ninejszym regulaminem i w pełni akceptuje jego warunki.
 3. Obliczenia wykonane na Stronie Internetowej są zgrubne i służą celom edukacyjnym oraz informacyjnym.
 4. Użytkownik ponosi całkowite ryzyko związane z korzystaniem ze Strony Internetowe
 5. Właściciel Strony Internetowej nie ponosi odpwiedzialności za ewentualne szkody będące wynikiem problemów technicznych, które mogą wpłynąć na poprawność oraz szybkość przesyłaych danych.
 6. Dane zawarte na Stronie Internetowej nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego i mają wyłącznie charakter informacyjny i nie są prawnie wiążące
 7. Otrzymane wyniki spełniają rolę jedynie informacyjną i nie mogą być stosowane do celów wyliczeń w warunkach funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Właściciel Strony Internetowej nie gwarantuje poprawności wyników oraz nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do wszelkich rozliczeń.
 8. Właściciel Strony Internetowej w każdej chwili ma prawo do zmiany, wstrzymania lub wycofania dowolnej funkcjonalości Strony Internetowej.
 9. Użytkownik ma prawo do ograniczonego korzystania ze Strony Internetowej.
 10. Właściciel zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu Użytkownikowi do StronyInternetowej bez podania przyczyny.
 11. Właścicel zastrzega sobie prawo do modyfikacji infromacji zamieszonych w niniejszym Regulaminie.Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od momentu zamieszczenia tekstu Regulaminu wraz ze zmianami na Stronie Internetowej.
 12. Zapoznanie się ze zmianami w treści Regulaminu i Strony Internetowej pozostaje pozostaje wyłączną odpowiedzialnością Użytkownika.
 13. Regulamin oraz zawartość Strony Internetowej są uaktualniane w zakresie i tak często jak to zostanie uznane za konieczne przez Właściciela Strony Internetowej.
 14. Na Stronie Internetowej dane osobowe nie są przetwarzane.
 15. Na Stronie używane są pliki Cookies. Pliki Cookies (tzw. ciasteczka) to niewielka ilość danych, która często zawiera anonimowy unikalny identyfikator wysyłany do przeglądarki Użytkowników z komputerów strony internetowej, przechowywanych na dysku twardym komputera Użytkownika. W każdej chwili można skonfigurować wyszukiwarkę, aby akceptowała wszystkie pliki Cookies, odrzucała wszystkie te pliki albo powiadamiała Użytkownika, kiedy pliki Cookies zostają wysłane. Jeśli Użytkownik odrzuci wszystkie ciasteczka, może nie być w stanie korzystać z niektórych funkcji na Stronie.
 16. Strona Internetowa może zawierać odnośniki do innych witryn. Jednak Właściciel Strony Internetowej nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych witrynach.